Museum Vrolik
Print Museum Vrolik
vrolik.jpg De collectie van het Museum Vrolik vindt zijn oorsprong in de particuliere collectie normale anatomische, pathologisch anatomische, zoölogische en teratologische preparaten van professor Gerardus Vrolik (1775-1859) en zijn zoon professor Willem Vrolik (1801-1863). Na de dood van Willem dreigde de collectie te worden verkocht. Maar gelukkig wist een commissie uit de Amsterdamse burgerij haar in 1869 integraal te verwerven.

De collectie werd overgedragen aan de gemeente en geplaatst in het Anatomisch Laboratorium van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA. De collectie is hierna steeds uitgebreid met schenkingen van andere particuliere collecties, zoals de collectie Hovius (een verzameling pathologische beenderen, geëxposeerd in een fraaie achttiende eeuwse kast) en de collectie Grevers (een tandheelkundige verzameling).
Expositie

Sinds 1994 zijn 150 preparaten met aangeboren afwijkingen opgesteld, die een overzicht geven van de huidige stand van zaken binnen dit vakgebied, samen met een gids in boekvorm. Momenteel wordt gewerkt aan een online toegankelijke database.

Binnen afzienbare tijd zal de vaste tentoonstelling van Museum Vrolik volledig gereviseerd worden. In de nieuwe opstelling zal, naast een overzichtelijke indeling van bouw, ontwikkeling en malformaties van het menselijk lichaam, uitgebreid aandacht besteed gaan worden aan de geschiedenis van de anatomie in Amsterdam.
Wanneer deze werkzaamheden van start gaan zal het museum mogelijk enige tijd gesloten worden voor publiek. U zult via deze website op de hoogte worden gehouden over de precieze data.
Openstelling

Het museum is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur.

Rondleidingen voor groepen (max. 15 personen) op afspraak, tel. 020 – 566 4927 (secr. afd. Anatomie & Embryologie) of e-mail: museumvrolik@amc.uva.nl

Adres
Museum Vrolik
Faculteit der Geneeskunde
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam

Locatie
Academisch Medisch Centrum/ AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Bear