Recreatie voor mensen met een beperking
Print Recreatie voor mensen met een beperking

Waarom sport, spel en recreatie
Sport, spel en recreatie kunnen plezier verschaffen, gezond bewegingsgedrag bevorderen, voorkomen dat mensen in een isolement raken, kunnen sociale contacten bevorderen en een gevoel van eigenwaarde versterken.

DWS:  Opgericht in de jaren zestig(van de vorige eeuw) als gehandicaptensportclub, is in 1979 gekozen voor de stichtingsvorm.Wekelijks zijn zo’n kleine 200 deelnemers sportief bezig bij één of meerdere activiteiten, onder leiding van ruim 20 vrijwilligers.

Sporten en zwemmen voor Ex-Hartpatienten.
Sporten: maandagmiddag:….16.00 – 17.00 uur, o.l.v. Claudia v.d. Sterren, in de Spont.
Sporten: donderdagmiddag: .16.00 – 17.00 uur, o.l.v. Zora Luykx, in de Spont
Zwemmen: vrijdagmiddag:….13.30 – 14.15 uur, o.l.v. het bad-personeel, in het Pagecentrum
De Spont is te vinden aan het Gandiplein 3 te Stadskanaal
Het Pagecentrum is te vinden aan de Hoveniersweg 1 te Stadskanaal
 
 
Reumapatienten/Fibromyalgie:
 
Het eerste half uur worden er allerlei oefeningen voor spieren en gewrichten gedaan, daarna kan men heerlijk ontspannen in het extra warme water (31 graden) Donderdagmorgen in het Pagecentrum, hoveniersweg 1, te Stadskanaal.
Groep 1: 8.30 – 9.30 uur.
Groep 2: 9.30 – 10.30 uur.
Groep 3: 10.30 – 11.30 uur.

 

 

Sport/spel voor verstandelijk/lichamelijk gehandicapten

Judo in sporthal "De Veenhorst" spireastraat 2, Musselkanaal, onder leiding van B. Heyne. Vrijdagavond 19.00 – 20.00 uur

Sport/spel in sporthal "De Veenhorst" spireastraat 2, Musselkanaal, o.l.v. Truus Greving en begeleiders Greet Drent en Bertus Scholte-Aalbes.

Donderdagavond 19.30 – 20.30 uur

Zwemmen Dinsdagavond: Pagecentrum, hoveniersweg 1, te Stadskanaal.

19.00 -19.30 uur: 1 groep in het ondiepe bad met veel individuele begeleiding.Coordinatie: Alie Tulp en Annie Appeldorn

Meerdere groepen in het diepe bad:verbetering van techniek en conditie coordinatie: Willie Huizing.

19.30 -20.00 uur: 1 groep: techniek- en conditieverbetering en wedstrijdvoorbereiding. Coordinatie: Willie Huizing.

 

Contact http://www.dwsstadskanaal.nl

 

Bear